Betalingsoversigt

Priser


Haveleje pr. år                                                                                                                   kr. 1.400,00

Indmeldelsesgebyr                                                                                                            kr. 1.000,00

Nøgledepositum                                                                                                                 kr. 500,00

Ekstranøgle, toilet                                                                                                              kr. 150,00

Vandmåler                                                                                                                           kr. 250,00

Vurdering af have ved salg                                                                                                kr.1000,00

Sand, pr. trillebør                                                                                                                kr. 10,00
Gebyrer


Rykkergebyr ved hver for sen indbetaling                                                                          kr. 100,00

1. bøde ved mislighold af hæk                                                                                              kr. 200,00

2. bøde ved mislighold af hæk                                                                                              kr. 400,00Foreningens bankinformation:


Reg.nr.: 7614

Konto.nr.: 000 411 47 74

Handelsbanken