Betalingsoversigt

Priser


Haveleje pr. år                                                                                                                   kr. 1.400,00

Indmeldelsesgebyr                                                                                                            kr. 1.000,00

Nøgledepositum                                                                                                                 kr. 500,00

Ekstranøgle, toilet                                                                                                              kr. 150,00

Vandmåler                                                                                                                           kr. 250,00

Vurdering af have ved salg                                                                                                kr.1750,00

Sand, pr. trillebør                                                                                                                kr. 10,00
Gebyrer

I tilfælde af at havelejen ikke betales rettidigt udsendes følgende gebyrer: 

1. varsel 1 måned efter forfald

2. varsel + rykker gebyr udsendes 2 måneder efter forfald                                                     KR 500,00

3. Varsel med opsigelse af lejemålet udsendes 3 måneder efter forfald


Varslinger og bøder i forbindelse med havevandringer:

1. varsel - henstillingerne skal være bragt i orden senest 14 dage herefter

2. Varsel udstedes bøde på                                                                                                 KR 250,00

3. varsel udstedes bøde på                                                                                                 KR 400,00

4. varsel udstedes bøde og anlægsgartner tilkaldes                                                               KR 800,00

5. varsel hvis lejer ikke kan betale for arbejdet udført i haven, så vil lejemålet blive opsagt og regning fratrukket ved salg.


Foreningens bankinformation:


Reg.nr.: 7614

Konto.nr.: 000 411 47 74

Handelsbanken


Mobilepay: 


Mobileshop: 810425