Aktivitetshjul 2022


Som medlem i H/F Sønderager indgår man i et fællesskab som plejes ved fælles arrangementer gennem sæsonen. Dette skaber stor værdi og et godt sammenhold, hvorfor vi hvert år håber på, at se så mange som muligt til de fællesaktiviteter der bliver afholdt.


Vores nyvalgte aktivitetsudvalg har lavet et aktivitetshjul for 2022, i håb om at vi kan skabe et bredt og godt fællesskab i foreningen. Vi har ligeledes investeret i et nyt telt, som vil være at finde ved siden af toiletbygningen hele sæsonen.


April:

03.04.22          Flaghejsning

12. - 25.04       Container vil være tilgængelig hen over påsken

24.04.22          Søndagskaffe, plantebyttedag, indvielse af telt og ekstraordinær generalforsamling


Maj:

7. + 08.05        Arbejdsweekend med søndagskaffe

22.05               Familiedag


Juni:

05. + 06.06      Loppemarked

17 - 27.06        Container vil være tilgængelig i forbindelse med hæk klipning

19.06               Søndagskaffe


Juli: 

31.07.              Søndagskaffe


August:

13.08.              Jubilæumsfest

28.08.              Søndagskaffe med havevandring


September:

11.09               Søndagskaffe

25.09               Søndagskaffe


Oktober:

09.10               Plantebyttedag

17. - 24.10       Container vil være tilgængelig hen over vinterferien

23.10              Flagstrygning