Ordensregler i H/F Sønderager

1. Hvert havelod har pligt til at holde hækken og 1 meter ud fri for ukrudt. Hækken ses gerne fri for diverse fremmedlegemer. Ved mislighold vil der 1. gang blive udsendt en advarsel. Herefter bøder på hhv. Kr. 200,00 og 400,00


2. Trailere henvises til parkering på trailerpladsen for enden af Mågereden. Det er derfor ikke tilladt at parkere dem andre steder når de ikke er i brug. Campingvogne må ej anbringes i kolonien.


3. Hækkene skal klippes 2 gange årligt. 1. gang inden d. 1. juli, anden gang inden 1. oktober. Højden må max. Være 180 cm.


4. Der må ikke foretages nogen form for opbevaring i skællet.


5. Alle medlemmer har pligt til at deltage i fælles arbejde.


6. Én trillebøre sand koster kr. 10,00 og afregnes med en fra bestyrelsen eller kommes i en kuvert som kan afleveres i postkassen på toilettet (husk navn og haveadresse). Grus er KUN til huller i vejene og kan afhentes gratis.


7. Haveleje betales 1 gang årligt. 1. januar. Ved for sen betaling pålægges der kr. 100,00 i rykkergebyr.


8. Hvert medlem bør udvise respekt og stilfærdig adfærd. Dvs. Radio, TV og lignende må ikke være til gene for naboer i foreningen.


9. Al ny- og ombygning skal godkendes af bestyrelsen inden det påbegyndes. Ligeledes skal der fremsendes tegninger.


10. Al byggeri som er opført og godkendt før 2016 er som udgangspunkt lovligt. Såfremt det bebyggede ikke lever op til de nye regler for byggeri herefter, skal dette lovliggøres inden salg.

Fartgrænse – MAX 15 km/t!


Ovenstående regler er gældende jf. vedtægter og reglementet, samt efter hvad der på generalforsamlinger er blevet vedtaget.