Salg af kolonihave

Ønsker du at sælge din kolonihave skal du udfylde en opsigelsesformular (findes nederst på siden) og sende til formanden, som herefter vil kontakte vurderingsudvalget.


Det koster kr. 500,00 få vurderet sit havelod som betales af sælger. Vurderingsrapporten er gældende 12 måneder fra den dato vurderingen er foretaget. Det betyder, at ved årsskifte skal der ikke foretages en ny vurdering. Er haven derimod ikke solgt inden for 12 måneder fra den dato haven er vurderet, skal der foretages en ny.


Som sælger har du ret til at medtage løsøre såfremt det ønkes. Ønsker du derimod at sælge det, kan du under ''Praktisk information'' > ''Vurdering'' finde en liste, hvorpå du noterer dit indbo. Dette vil herefter blive taget med i vurderingen. Dog skal der gøres opmærksom på, at køber ikke er forpligtet til at købe det ved overtagelse af haveloddet.


Bemærk: En betingelse for at salg eller overdragelse kan finde sted er, at det bebyggede skal være lovliggjort efter byggereglerne fra pr. 1. januar 2016 samt at huset skal vurderes.


Hovedbestemmelser i forbindelse med salg findes her.

Opsigelsesformular findes her.